Złóż własną propozycję do budżetu obywatelskiego! Termin tylko do 9 lutego

  • 28.01.2022, 12:44
  • Wawrzyniec Mocny
Złóż własną propozycję do budżetu obywatelskiego! Termin tylko do 9 lutego UM w Tczewie

Podziel się:

Oceń:

Do 9 lutego można składać projekty do Budżetu Obywatelskiego Tczewa na 2023 r. W tej edycji wprowadzono dodatkowe zapisy, doprecyzowujące zasady przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta. Chodzi m.in. o wymogi merytoryczne, jakie muszą spełniać zgłoszone projekty. Ponadto zmienia się zasady przeprowadzania głosowania. Obecnie polegają one na możliwości zagłosowania przez mieszkańca na jeden projekt duży (do 250 tys. zł) i jeden projekt mały (do 25 tys. zł).

Zgłaszać projekty i głosować mogą wszyscy mieszkańcy miasta, niezależnie od wieku.

 

Podstawowe wymogi formalne jakie muszą spełniać zgłaszane projekty:

 

– projekt może zgłosić mieszkaniec Tczewa;

 

– mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów;

 

– projekt należy złożyć na formularzu zgłoszenia projektu, określonym przez prezydenta Tczewa (do pobrania na www.bo.tczew.pl) W formularzu, oprócz danych autora projektu należy załączyć także m.in. opis projektu , lokalizację, szacunkowy koszt realizacji;

 

– do formularza zgłoszenia projektu należy obowiązkowo dołączyć listę mieszkańców popierających projekt zawierającą podpisy co najmniej 20 mieszkańców (wzór listy mieszkańców do pobrania na www.bo.tczew.pl).

 

Podstawowe wymogi merytoryczne:

 

– proponowane projekty są zadaniami inwestycyjnymi, których zakres mieści się w zadaniach własnych gminy;

 

– są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego;

 

– ich całkowity szacunkowy koszt realizacji nie przekracza maksymalnych szacowanych kosztów realizacji projektów dużych;

 

– są zlokalizowane na terenie, do którego Gmina posiada tytuł prawny, uprawniający do dysponowania na cele umożliwiające realizację projektu oraz utrzymanie jego efektu przez okres co najmniej 5 lat. W przypadku braku tytułu prawnego do terenu na dzień zgłoszenia projektu autor projektu zobowiązany jest przedstawić oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o zobowiązaniu do nieodpłatnego oddania Gminie do dysponowania na cele umożliwiające realizację projektu oraz utrzymanie jego efektu przez okres co najmniej 5 lat;

 

– są zlokalizowane na terenach o uregulowanym stanie prawnym, tzn.: co do których nie zaplanowano sprzedaży, użyczenia, oddania w najem, ani wykonania nowych inwestycji, remontów, jak również nie toczy się postępowanie administracyjne lub inne, które może zmienić przeznaczenie, funkcję lub sposób użytkowania tych terenów lub obiektów;

 

– są wykonalne technicznie, tzn. są możliwe do realizacji w założonym terminie, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania projektu oraz przeprowadzenia niezbędnych działań formalnoprawnych;

 

– są ogólnodostępne dla mieszkańców;

 

– są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

 

– są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa;

 

– nie zakładają wykonania wyłącznie planu lub dokumentacji technicznej na realizację zadania;

 

– nie zakładają wykonania jednego z elementów (etapów) realizacji projektu, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów).

 

Więcej szczegółów na www.bo.tczew.pl

 

Harmonogram budżetu obywatelskiego 2023 r

 

Termin zgłaszania projektów: od 20.01.2022 r. do 09.02.2022 r.

Ocena zgłoszonych projektów pod względem formalnym, publikacja informacji o spełnieniu lub niespełnieniu wymogów formalnych przez zgłoszone projekty: w terminie do 01.04.2022 r.

Ocena zgłoszonych projektów pod względem merytorycznym, publikacja informacji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektu do głosowania : w terminie do 10.06.2022 r.

Publikacja informacji dotyczącej zaktualizowanej listy projektów, które nie zostały dopuszczone do głosowania, oraz zaktualizowanej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie : w terminie do 28.06.2022 r.

Publikacja informacji o terminie przeprowadzenia głosowania: w terminie do 08.07.2022 r.

Zakończenie konsultacji społecznych- ogłoszenie wyników: w terminie do 30.09.2022 r.

 

UM w Tczewie

Wawrzyniec Mocny

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu tczewska.pl z siedzibą w Tczewie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe