Studiuj w Tczewie w Gdańskiej Szkole Wyższej. Zadbaj o swoją przyszłość - zostań inżynierem (art. sponsorowany).

  • 23.01.2020, 09:36
  • red.
Studiuj w Tczewie w Gdańskiej Szkole Wyższej. Zadbaj o swoją przyszłość - zostań inżynierem (art. sponsorowany).

Podziel się:

Inżynierowie to specjaliści nieustannie pożądani przez pracodawców. Dobrze wykształceni i odpowiednio przygotowani do wykonywania zawodu stają się swoistymi „perełkami” na tym obszarze rynku pracy. Obszarze, który nie jest, i z pewnością jeszcze długo nie będzie, nasycony fachowcami z prawdziwego zdarzenia.

Gdańska Szkoła Wyższa kształci specjalistów, którym nieobce będzie radzenie sobie z największymi wyzwaniami jakie mogą na nich czekać w trakcie trwania kariery zawodowej. Służyć ma temu nowy model kształcenia rozwijający takie umiejętności jak planowanie, projektowanie czy konstruowanie. Inżynierskie szlify przekazywane są przez zaangażowanych wykładowców z nietuzinkową osobowością, dla których praca ze studentami jest nie tylko wyzwaniem ale i życiową pasją.

 

Po zakończeniu studiów z zarządzania i inżynierii produkcji staniecie się Państwo wysokiej jakości specjalistami, potrafiącymi sprawić aby to, co zaprojektujecie, bez problemów trafiło do realnej produkcji. Będziecie Państwo menedżerami znającymi tajniki ekonomii zarządzania majątkiem firmy, fachowcami biegle poruszającymi się w meandrach rachunkowości, prawa, ekonomii czy logistyki.

 

Warto zatem skorzystać z oferty jaką przygotowała Gdańska Szkoła Wyższa w Wydziale Zamiejscowym w Tczewie i podjąć studia inżynierskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Nauka trwa przez 7 semestrów i kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera.

 

Ramowy plan zajęć wyodrębnia trzy grupy przedmiotów:

- 1 grupa (podstawowa) - to m.in.: matematyka, ekonomia, marketing.

- 2 grupa - to przedmioty kierunkowe takie jak zarządzanie jakością, logistyka, zarządzanie produkcją i usługami, projektowanie, grafika inżynierska.

- 3 grupa – to przedmioty specjalnościowe (w trakcie nauki student wybiera specjalność, którymi są: inżynieria ochrony środowiska, logistyka i zarządzanie transportem, bezpieczeństwo i higiena pracy, wzornictwo przemysłowe oraz inżyniera budownictwa)

 

Warty podkreślenia jest fakt, że po zakończonych studiach w GSW zdobyta wiedza pozwoli Państwu na podjęcie pracy we wszystkich działach gospodarki, gałęziach przemysłu oraz poszczególnych przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjnym lub usługowym.

 

Jeżeli myślisz o pracy biurowej to studiuj administrację

Dla tych, którzy z przedmiotami ścisłymi nie są za pan brat, a i praca w branży inżynieryjnej nie jest im miła, Gdańska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w Tczewie ma inną propozycję. Studia na kierunku administracja. W tym przypadku nauka trwa sześć semestrów.

W jej trakcie studenci wybierają specjalizacje, wśród których jest są: administracja publiczna, administracja europejska, administrowanie informacją, administracja zdrowia publicznego, bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie w administracji.

Po zakończeniu nauki absolwent będzie biegle orientować się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Ze względu na to, że współczesna administracja to nie tylko podmioty realizujące władcze funkcje państwa, ale także instytucje wykonujące funkcje zlecone państwa, absolwent pozna i nauczy się posługiwać obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego.

A rynek pracy dla absolwentów kierunku administracji jest niezwykle obszerny. Zajęcie znajdą Państwo m.in. w strukturach samorządowych, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych czy przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami UE.

 

E-learning czyli studia przez Internet

Z kolei dla tych, którzy z różnych względów nie są w stanie spełnić wymogów organizacyjnych obowiązujących w trakcie trwania studiów niestacjonarnych, GSW ma ofertę nauki w systemie tzw. e-learningu. W tym przypadku studentom oferowana jest nauka na kierunkach administracji, zarządzania i inżynierii produkcji, kryminologii i są to studia zarówno I-go jak i II-go stopnia.

 

E-studia to forma nowoczesnej edukacji z wykorzystaniem platformy Moodle. System pozwala m.in. na utworzenie, przez prowadzącego zajęcia, miejsca w którym publikowane będą elektroniczne materiały edukacyjne dla studentów z danego kierunku oraz wykorzystania wielu innych usług internetowych na potrzeby dydaktyki, takich jak: przydzielanie zadań, prowadzenie testów sprawdzających, słowników pojęć itp. Należy jednak podkreślić, że w semestrze obowiązuje obecność na 2-3 zjazdach.

Zaletą e-studiów jest z pewnością możliwość nauki w dowolnym miejscu, o dowolnej porze, elastyczne tempo nauki a przede wszystkim brak przymusu oderwania się od swoich codziennych zajęć.

 

Nie bój się egzaminów wstępnych

We wszystkich opisanych przypadkach kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Jest tylko jeden etap rekrutacji, żeby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej… wystarczy złożyć komplet dokumentów. Studentem może zostać każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości

 

Kilka słów o GSW

Gdańska Szkoła Wyższa otrzymała akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, certyfikaty „Wiarygodna szkoła” i „Dobra uczelnia dobra praca” przyznane przez Akademickie Centrum Informacyjne oraz tytuł JAKOŚĆ ROKU 2012.

- Jesteśmy silni i wiarygodni, czego dowodem jest otrzymanie tytułu JAKOŚĆ ROKU. Nasi nauczyciele akademiccy należycie przygotowują absolwentów do pracy w wybranej specjalności lub do dalszych studiów na poziomie magisterskim – mówi Aleksandra Friedberg, Dyrektor Promocji i Rozwoju Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej uczelni: www.gsw.gda.pl oraz uzyskać telefonicznie pod numerem 58 530 01 29 lub 696 023 554, mailem: [email protected] albo w Wydziale Zamiejscowym Gdańskiej Szkoły Wyższej w Tczewie, ul. Parkowa 1 (siedziba Wydziału Zamiejscowego w Tczewie mieści się w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie).

 

_red.

Pozostałe