Pierwsza publiczna linia komunikacyjna w Gminie Pelplin

  • 07.01.2021, 11:00
  • Paulina Stolz
Pierwsza publiczna linia komunikacyjna w Gminie Pelplin

Podziel się:

Oceń:

Od 13 stycznia swoją działalność rozpocznie pierwsza linia komunikacji publicznej w Gminie Pelplin na trasie z Pelplina do Małych Walichnów. Będzie ona stanowiła swego rodzaju pilotaż jeśli chodzi o uruchomienie gminnej komunikacji publicznej w gminie.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 48.058,50 zł, Gmina Pelplin 13 stycznia br. uruchomi pierwszą bezpośrednią linię komunikacji publicznej w Pelplina do Małych Walichnów przez Rudno, Wielki Garc, Międzyłęż. Środki, które Gmina Pelplin jest zobowiązana zabezpieczyć we własnym budżecie, wynoszą 9.932,09 zł.

W okresach tzw. „nieszkolnych”, czyli np. ferie zimowe, wakacje, linia będzie funkcjonowała w środy, natomiast w okresie szkolnym, od poniedziałku do piątku. Podczas wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która została zwołana w celu podjęcia uchwał niezbędnych do uruchomienia linii, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła zaznaczył, że działa w kierunku, aby w niedalekiej przyszłości poszerzyć zakres działania komunikacji lokalnej i objąć nią także  Lignowy Szlacheckie oraz Pomyje. Burmistrz zaznaczył, że obecnie trwa analiza finansowa i funkcjonalna takich zmian. Przy analizie brana jest pod uwagę opinia mieszkańców gminy oraz nieformalne konsultacje społeczne w tym zakresie.

Jeszcze w bieżącym tygodniu na wiatach przystankowych na wspomnianej trasie zostaną zawieszone rozkłady jazdy, a na tablicach sołeckich umieszczone plakaty z najważniejszymi informacji dotyczącymi funkcjonowania linii.