Plany inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 1

  • 20.11.2019, 11:50
  • UM w Tczewie
Plany inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 1 UM w Tczewie Wizualizacja zaprezentowanej koncepcji przebudowy obiektów SP nr 1.

Podziel się:

Pod koniec lipca br. miasto ogłosiło „Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania boiska i otoczenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Tczewie (rejon ulicy Czyżykowskiej 69)”. W wyznaczonym terminie do składania prac konkursowych, tj. do 25 października br. wpłynęła jedna praca konkursowa z firmy APA PROJEKT Piotr Lewandowski z Tczewa, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie konkursu.

Nagrodą w konkursie jest zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora pracy konkursowej na opracowanie dokumentacji projektowej.

Autor koncepcji uwzględnił elementy wymagane przez Zamawiającego, m.in.:

- budowę nowej sali gimnastycznej, częściowo wbudowanej w podłoże, o wymiarach 46x26 m, wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym. Nowa sala znajdować się będzie w miejscu obecnego boiska

- budowę boiska o sztucznej nawierzchni, do gry w piłkę nożna, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną

- budowę bieżni 4-torowej o nawierzchni tartanowej

- budowę bieżni do skoku w dal

- stworzenie strefy rekreacji i wypoczynku - przebudowę wewnętrznego dziedzińca, wykonanie tam bezpiecznej nawierzchni, nawierzchni do gier podwórkowych oraz elementów miasteczka rowerowego

- budowę miejsc parkingowych.

Wykonanie dokumentacji planowane jest w 2020 r. Projektant przystępując do opracowania dokumentacji projektowej winien zapoznać się z wytycznymi pokonkursowymi. Zobowiązany będzie również do wykonania pogłębionego badania geologicznego wraz z odwiertami, a także opracowania organizacji i etapowania prac rozbudowy szkoły w trakcie roku szkolnego, minimalizując uciążliwość prac budowlanych dla prowadzonych zajęć.

 

UM w Tczewie

Zdjęcia (1)


Pozostałe