Firma Szkoleniowo - Usługowa

Gniew 83-140
Hallera 9

 Oferta Szkoleniowo - Usługowa

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy szeroką ofertę z zakresu bezpieczeństwa

i higieny, a także ochrony przeciwpożarowej. Świadczone przez naszą firmę usługi obejmują swym zakresem :

Obsługę firm w ramach umowy (Zadania służby BHP), lenia PPOŻ,

Ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej,

Pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych (zakres BHP i

Organizację i prowadzenie szkoleń – szkolenia bhp i szko PPOŻ).

Celem naszej firmy jest wszechstronne wspieranie Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prawnej ochrony pracy .

Siedziba Firmy :

„ Firma Szkoleniowo – Usługowa „

Krzysztof Bałdowski

ul. Hallera 9

83-140 Gniew

Tel. 505-956-489

e-mail: [email protected]

 

„Warto inwestować w bezpieczeństwo i higienę pracy”

 

 Zapraszam do współpracy