Filter Service Sp. z o.o.

Zgierz 95-100
Sadowa 7A

Spółka "Filter Service" zajmuje się badaniami laboratoryjnymi i produkcją materiałów filtracyjnych oraz indywidualnych środków ochrony układu oddechowego.