Niedziela, 16.06.2019
Trops Tczew
Trops Tczew
Trops Tczew

Ubezpieczenie narciarskie w PZU - czy warto?

 • 11.01.2019, 15:00
 • Grupa Tipmedia
Ubezpieczenie narciarskie w PZU - czy warto?
Co piąty Polak deklaruje, że jeździ na nartach, a do tego 9 proc. z nas uprawia snowboard. Coraz częściej jeździmy na ferie w polskie góry lub za granicę, do doskonale wyposażonych i zorganizowanych stacji narciarskich. To dowodzi, że Polacy pokochali sporty zimowe.

Spośród wszystkich wyjeżdżających głównie za granicę narciarzy spora część ubezpiecza się na czas podróży. Dla tych osób, które często wyjeżdżają na narty, jak i w innych celach, dla aktywnego wypoczynku, polski ubezpieczyciel PZU przygotował ofertę na ubezpieczenie Bezpieczny Powrót. Czy warto z niego skorzystać?

Typowe ubezpieczenie narciarskie

Przeglądając oferty na ubezpieczenie narciarskie www.polisanarciarska.pl widać wyraźnie, że minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej dotyczy ubezpieczenia kosztów leczenia KL i prowadzenia akcji ratunkowych. Przydaje się też ubezpieczenie NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków, polisa chroniąca bagaż oraz OC w życiu prywatnym. Ten ostatni element ubezpieczenia narciarskiego pozwala ustrzec się sytuacji, w których z własnej kieszeni przyjdzie nam zapłacić za wyrządzone poszkodowanym osobom trzecim szkody osobowe lub majątkowe. Jeśli będziemy mieć ubezpieczenie turystyczne z OC, wówczas to ubezpieczyciel pokryje takie koszty w ramach ustalonej z góry sumy gwarantowanej.

Cechą charakterystyczną typowych ubezpieczeń na narty jest to, że najczęściej polisa dotyczy stosunkowo krótkiego okresu - tygodnia lub dwóch. Odpowiada to czasowi trwania wyjazdu na ferie. Wyjątkiem są ubezpieczenia, w przypadku których klient ubezpiecza się na dłużej niż 1 miesiąc. Jednak osoby, które wyjeżdżają nie jeden, a kilka razy w ciągu roku po to, aby uprawiać sporty lub preferują one aktywny wypoczynek, powinny rozważyć możliwość zawarcia długoterminowego ubezpieczenia turystycznego, takiego jak ubezpieczenie na narty PZU - www.polisanarciarska.pl wskaże, jaki jest zakres takiej polisy i dlaczego warto ją wykupić.

Czym jest ubezpieczenie Bezpieczny Powrót?

Polski ubezpieczyciel PZU zaoferował zupełnie nową polisę turystyczną pod nazwą Bezpieczny Powrót. To całoroczne ubezpieczenie dla osób, które chcą spędzać na wakacjach i w czasie ferii, czy także podczas krótkich wyjazdów w ciągu roku, aktywnie swój wolny czas. Między innymi polisa ta może być traktowana jako ubezpieczenie dla osób jeżdżących na nartach, także ekstremalnie.

Ubezpieczenie to pozwoli na zapewnienie sobie i najbliższym solidnej ochrony ubezpieczeniowej na zagranicznych wojażach. Co prawda w krajach Unii Europejskiej i EFTA podstawową ochronę zdrowia daje karta EKUZ, wydawana bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego daje tylko podstawowy dostęp do świadczeń zdrowotnych, na zasadach właściwych również dla osób mieszkających w danym kraju. Nie zapewni pokrycia kosztów leczenia w prywatnych placówkach, nie zwróci kosztów ratownictwa i prowadzenia akcji poszukiwawczych, ani nie zagwarantuje wypłaty odszkodowania w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.

Zakres ubezpieczenia z PZU

 

Dzięki zawarciu umowy ubezpieczeniowej PZU na ubezpieczenie Bezpieczny Powrót klient zapewnia sobie pokrycie kosztów:

 

 • akcji ratunkowych (w tym z użyciem helikoptera) - w wariancie podstawowym suma gwarantowana transportu do kraju,
 • leczenia - limit na koszty leczenia ambulatoryjnego wynosi 10 000 zł dla wariantu podstawowego i 20 000 zł dla wariantu rozszerzonego,
 • szkód osobowych i majątkowych w ramach polisy OC - suma dla szkód na osobie to 500 000 zł, a dla szkód w mieniu - 100 000 zł,
 • kradzieży, zgubienia i utraty bagażu - do kwoty 2000 zł w wariancie podstawowym i 3000 zł w wariancie rozszerzonym.

 

Ponadto zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o:

 

 • ochronę NNW,
 • rozszerzenie do wysokości 7600 m n.p.m.,
 • wydłużenie maksymalnego czasu jednego wyjazdu do 16 tygodni,
 • koszty leczenia chorób przewlekłych i chronicznych,
 • ryzyko wynikające z aktów terroryzmu czy działań wojennych.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie Bezpieczny Powrót?

 PZU oferuje ubezpieczenie Bezpieczny Powrót w dwóch wariantach: podstawowym i rozszerzonym. Ceny podstawowej polisy rozpoczynają się od 220 zł, a rozszerzonej od 453 zł. Ubezpieczyciel przewidział pewne zniżki dla:

 • członków Polskiego Związku Alpinizmu,
 •  
 •  
 • osób do 18. roku życia.

Takie też pakiety można wykupić. Bezpieczny Powrót może być polisą indywidualną, ubezpieczeniem partnerskim, rodzinnym lub młodzieżowym. Warianty podstawowy i rozszerzony polisy Bezpieczny Powrót z PZU różnią się jedynie poziomem sum gwarantowanych dla niektórych ryzyk, ponieważ zakres ochrony ubezpieczeniowej w obu opcjach pozostaje taki sam.

Czy warto wykupić?

Całoroczna polisa Bezpieczny Powrót z PZU spełni oczekiwania osób, które często wyjeżdżają i za granicą uprawiają sporty, m.in. narciarstwo. Ubezpieczenie pokryje koszty leczenia i prowadzenia akcji ratunkowych oraz zapewni OC w życiu prywatnym i ubezpieczenie bagażu. Warto rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową dodatkowo o ubezpieczenie NNW.
Grupa Tipmedia
Podziel się: