Piątek, 24.05.2019

Wczasy pod gruszą: kto jest uprawniony do tego dodatku i czy należy go rozliczyć w zeznaniu PIT?

  • 11.03.2019, 07:42
  • artykuł sponsorowany
Wczasy pod gruszą: kto jest uprawniony do tego dodatku i czy należy go rozliczyć w zeznaniu PIT? Autor zdjęcia: 401(K) 2013 (Flickr). Lic. Creative Commons
Podziel się:
Wczasy pod gruszą stanowią rodzaj pomocy finansowej dla pracowników w celu zorganizowania odpoczynku. Taką gotówkę można otrzymać po udaniu się na urlop, jednak nie każdy może liczyć na takie dofinansowanie. Wczasy pod gruszą wypłacane są z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czyli ZFŚS, jednak nie działa on we wszystkich firmach. Stworzyć go muszą pracodawcy, którzy zatrudniają minimum 20 pracowników w przeliczeniu na pełny etat. W przypadku zatrudniania przez firmę mniej niż 50 pracowników, ZFŚS zostaje założony na wniosek zakładowej organizacji związkowej. ZFŚS jest zawsze tworzony w jednostkach samorządowych czy zakładach budżetu, bez względu na ilość zatrudnianych pracowników.

Kto może skorzystać z wczasów pod gruszą?

Postanowienia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, określają to, kto dokładnie może skorzystać z takiego dofinansowania. Pracodawca tworzy treść regulaminu, konsultując ją z zakładową organizacją związkową albo jej reprezentantem załogi w firmie. Skorzystać z wczasów po gruszą mogą pracownicy, ich rodziny, a także emeryci i renciści, którzy są byłymi pracownikami firmy oraz ich rodziny. Takie dofinansowanie obejmuje także pozostałe osoby, którym pracodawca przyznał prawo do skorzystania z wczasów po gruszą. Pomoc dotyczy również pracowników młodocianych, odbywających praktyki zawodowe, czy osób przybywających aktualnie na urlopach wychowawczych.

Na co mogą zostać przeznaczone środki z rachunku funduszu?

Dofinansowanie może być wykorzystane na krajowy wypoczynek dzieci zorganizowany w postaci kolonii, obozów, zimowisk, wczasy krajowe zorganizowane w sposób samodzielny przez pracowników, wczasy profilaktyczno-lecznicze, pobyt w sanatorium, zakup biletu wstępu na imprezy sportowe, zakup bonów towarowych, zakup biletu na imprezy rozrywkowe, pomoc finansowa oraz rzeczowa, pożyczki na cele mieszkaniowe.

Zasady przyznawania dofinansowania

Wysokość pomocy zależna jest od sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej osoby uprawnionej, a także wysokości dochodu udokumentowanego na każdą osobę w rodzinie. Znaczenia ma także częstotliwość dopłat do wypoczynku. To czy będziemy mogli skorzystać z tak zwanych wczasów pod gruszą, zależne jest od indywidualnej polityki socjalnej zakładu pracy oraz postanowień określonych w regulaminie ZFŚS. Pracownik nie szans na żadne wsparcie finansowe, jeśli pracodawca nie przewidział dofinansowania urlopu pracownika.

Wniosek o dofinansowanie

Wysokość dodatku do urlopu pracodawca określa indywidualnie w przypadku każdego z pracowników, o ile pracownik spełnia wszystkie wymagania znajdujące się w regulaminie firmy. Osoba ubiegająca się o taki dodatek musi złożyć na przykład w dziale kadr, wniosek o dofinansowanie tak zwanych wczasów pod gruszą. Tylko wtedy pracodawca będzie mógł zadecydować o tym, czy pracownikowi należy się wsparcie finansowe. Do wniosku musi on dołączyć oświadczenie potwierdzające jego sytuację materialną oraz rodzinną. W przypadku, gdy pracodawca wniosek rozpatrzy pozytywnie, wówczas dodatek będzie wypłacony w okresie bezpośrednio poprzedzającym albo następującym po urlopie. Wszelkie przyznawane świadczenia finansowe ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie należą do obowiązkowych, oraz rozdzielane są na pracowników w różnych kwotach. Pracownik powinien liczyć się z tym, iż może nie dostać żadnego dodatku do urlopu.

Dodatek a PIT

Dofinansowanie urlopu pracownika nie stanowi w żadnym wypadku podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne czy ubezpieczenie społeczne. Tak określa: § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dodatkowe środki pieniężne dane pracownikowi przez jego szefa są tylko i wyłącznie przychodem w ramach stosunku pracy, czyli jak wszystkie świadczenia od pracodawcy. Podatek dochodowy będzie musiał zapłacić pracownik, jeśli dofinansowanie wyniesie więcej niż 380 złotych. Wówczas PIT-em zostanie objęta nadwyżka.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem Pitax.pl. Dzięki PITax rozliczysz swoje podatki w prosty i wygodny sposób nie wychodząc z domu.

artykuł sponsorowany

Pozostałe