KURS STRZYŻENIA I PIELĘGNACJI PSÓW I KOTÓW (GROOMING)

Salon Strzyżenia Psów i Kotów KORA w Gdańsku oferuje kurs z zakresu kompleksowej pielęgnacji psów i kotów, który kończy się uzyskaniem dyplomu i tytułu groomera. 

Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych -dyplom jest wydawany legalnie! 

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej - kursant również wykonuje zabiegi pielęgnacyjne. 

 


1 800,00

Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 38/25