Pani podejmie pracę

Jestem uczciwą kobietą w średnim wieku.

Szukam pracy stałej na umowę jako sprzedawca ( ale niekoniecznie, może być też inna) w godzinach 6-21