Niedziela, 17.02.2019
Metro Ergo Arena
Metro Ergo Arena
Metro Ergo Arena

Zdobądź zawód opiekuna medycznego w rok!

SZKOŁA PASCAL oferuje bezpłatną naukę na kierunku OPIEKUN MEDYCZNY!

Zawód w rok!

Bez żadnych opłat!

Perspektywy zatrudnienia po skończeniu kierunku:
-Oddziały szpitalne
-Domy pomocy społecznej
-Środowiskowe domy pomocy
-Zakłady opiekuńczo-lecznicze, leczniczo-pielęgnacyjne
-Opieka indywidualna w domach pacjentów
-Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych

ZAPISZ SIĘ ! https://pascal.edu.pl/zapis-online/

PIERWSZE ZAJĘCIA 23-ego lutego!!

Tczew, ul.Obrońców Westerplatte 28, I piętro przy dzienniku bałtyckim
58 380 04 45

Zdjęcia (1)

0,00

Ul.Obrońców Westerplatte 28