Dom Przedsiębiorcy

Tczew 83-110
Obrońców Westerplatte 3

To miejsce, gdzie można zasięgnąć porad i liczyć na fachową pomoc w prowadzeniu biznesu. Również tutaj funkcjonuje jedyny w powiecie tczewskim inkubator przedsiębiorczości. To przestrzeń przyjazna sektorowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie działamy na rzecz wzrostu atrakcyjności i stabilności firm.

Inkubator Przedsiębiorczości jest przedsięwzięciem Gminy w zakresie wspierania działających oraz zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców na obszarze powiatu tczewskiego.

Celem działalności IP jest rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia na obszarze powiatu tczewskiego, który jest zgodny z celem projektu „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2014. W ramach realizacji celu wykonuje zadania polegające na stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie i ułatwianie warunków oraz możliwości prowadzenia lub rozwijania działalności gospodarczej. Pomoc udzielana Beneficjentom przez IP polega w szczególności na:

1) umożliwieniu korzystania z powierzchni użytkowej oraz infrastruktury biurowej IP na zasadach preferencyjnych, a także z adresu IP w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) organizowaniu szkoleń o tematyce związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej,
3) organizowaniu konsultacji dla Beneficjentów,
4) ułatwianiu Beneficjentom nawiązywania kontaktów ze środowiskiem biznesowym,
5) udostępnieniu danych dotyczących przedsiębiorczości będących w dyspozycji IP, zgodnych z obowiązującym prawem,
6) promowaniu Beneficjentów, w tym poprzez podejmowanie wspólnie przez IP oraz Beneficjentów działań marketingowych,
7) zapewnieniu Beneficjentom oraz byłym Beneficjentom miejsca na stronie internetowej IP.

Chcemy stworzyć sieć bogatych połączeń między światem biznesu i nauki, by pomóc przenosić na tczewski grunt nowoczesne pomysły i rozwiązania. Dom Przedsiębiorcy ma wspomagać rozwijanie innowacyjności w naszym regionie, zmniejszanie bezrobocia i sprawić, że osoby startujące z własnym biznesem, poczują się pewniej na rynku pracy.

Dane dot. projektu DOM PRZEDSIĘBIORCY W TCZEWIE

Program:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Os Priorytetowa: 1. Rozwój i innowacje w MSP
Działanie: 1.5. Regionalna siec transferu rozwiązań innowacyjnych
Poddziałanie: 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych
Tytuł Projektu: Dom Przedsiębiorcy w Tczewie

Budżet Projektu:
Całkowity koszt realizacji Projektu: 2 960 067,37 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 2 421 125,56 zł
Dofinansowanie: 1 815 844,17 zł
Wkład własny: 1 144 223,20 zł

Dom Przedsiębiorcy