Środa, 23.05.2018, imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

Stypendia szkolne – czas składać wnioski. W ub. roku skorzystało 540 osób

  • 9.08.2017, 11:05
  • (UM w Tczewie)
Stypendia szkolne – czas składać wnioski. W ub. roku skorzystało 540 osób UM w Tczewie
15 września mija termin składania wniosków na stypendia szkolne. W ubiegłym roku szkolnym z tej formy pomocy skorzystało ok. 540 tczewskich uczniów.

Stypendium szkolne to forma pomocy uczniom, której celem  jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie  nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 514 zł (netto). Wnioski składa się w Wydz. Edukacji Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Termin składania wniosków: do 15 września, a dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich  - do 15 października.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi na:

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania (np. wyrównawcze zajęcia edukacyjne, zajęcia dla dysgrafików, dyslektyków, logopedyczne, przedsięwzięcia realizowane przez szkołę jak wyjścia/wyjazdy do kina, teatru, wycieczki szkolne itp.);

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych;

- pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (np. zakup podręczników, lektur, słowników, multimedialnych programów edukacyjnych, komputera, zakup wyposażenia ucznia w związku z udziałem w zajęciach realizowanych poza szkołą np. zakup instrumentu muzycznego, zakup okularów);

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w szczególności: transportu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie ( z wykluczeniem opłat za wyżywienie).

 

Wypłata stypendium szkolnego następuje poprzez zwrot wydatków (wydatki te musi zaakceptować naczelnik Wydz. Edukacji UM)

W ub. roku szkolnym na stypendia szkolne wykorzystanych zostało  605 752,82 zł.

Szczegółowe informacje można otrzymać w Wydz. Edukacji Urzędu Miejskiego (tel. 58 77 59 329, 58 77 59 395 )

(UM w Tczewie)
Podziel się:
Oceń:
 

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe